یک نفره

دو نفره

خانواده

پیتزا آمریکانو

سس سیر- گوشت چرخ کرده – کوکتل دودی– قارچ – ذرت- فلفل دلمه – زیتون – گوجه- پیاز – پنیر پیتزا

22000

33000

45000

پیتزا ایتالیانو

سس سیر- گوشت چرخ کرده – کوکتل دودی– قارچ – ذرت- فلفل دلمه – زیتون – گوجه- پیاز – پنیر پیتزا

23000 34000 48000

پیتزا پیکانتو

سس سیر- گوشت چرخ کرده – کوکتل دودی– قارچ – ذرت- فلفل دلمه – زیتون – گوجه- پیاز – پنیر پیتزا

21000 35000 40000

پیتزا قارچ

سس سیر- گوشت چرخ کرده – کوکتل دودی– قارچ – ذرت- فلفل دلمه – زیتون – گوجه- پیاز – پنیر پیتزا

22000 33000 45000

پیتزا سبزیجات

سس سیر- گوشت چرخ کرده – کوکتل دودی– قارچ – ذرت- فلفل دلمه – زیتون – گوجه- پیاز – پنیر پیتزا

22000 33000 45000
Copied!